fredag 29. oktober 2010

Jeg har startet høytlesing etter modellen "Bok i bruk" i norsk i min 8. klasse. Vi skal lese boka "Himmelstøv" av Mariangela Johansen Cacace. Har bare hatt en "runde" ennå, men det var spennende å se at faktisk alle elevene engasjerte seg i arbeidet. Vi startet med å se på illustrasjonsbildet uten at de fikk vite tittel eller noe annet. Så fikk de et par minutter til å skrive ned hva de trodde boka handlet om. Så fikk de vite tittelen og vi tok en ny runde med det samme. Da kom det flere ideer om handling. Slik skapte vi en forventning til boka og de var ivrige etter å komme i gang med lesinga. Jeg leser høyt mens elevene har bøker og følger med i dem samtidig. Vi stopper underveis og lar elevene komme med innspill etter hvert som nye momenter dukker opp. Dette ble det fine samtaler ut av. Denne boka handler i hovedsak om spiseforstyrrelser, og det er nok ei bok som guttene i klassa nok ikke ville valgt å lese selv. Men de deltar aktivt og har synspunkter på hendelsene. Jeg tror det er viktig å vise at det finnes bøker som kan virke "kjedelige" i forhold til interesser o.l. Ingen klarer å "snike seg unna" ettersom vi skal ha jevnlige lesestopp, alle er nødt til å følge med. Og det er fint for de som ikke klarer å holde konsentrasjonen lenge om gangen. Vi kommer også til å ha skriveoppgaver underveis, f.eks. biodikt og å skrive en personlig tilnærming til teksten. Elevene skal også skrive bokmelding når vi har lest ferdig. Jeg tror dette kommer til å bli et vellykket opplegg som klarer å engasjere gruppa, som er veldig ulike når det gjelder leseferdigheter og leseglede.