lørdag 25. september 2010

Ingunn, Heidi og jeg skal skrive FOU-oppgave i engelsk. Og vår gruppe har planlagt å forske på om egenvurdering kan gi bedre resultater enn tradisjonell lærergjennomgang etter prøver. Vi har begrenset prosjektet til å gjelde engelske verb. Med dette vil vi prøve å finne ut om en annen vurderingsform er mer, mindre eller like effektiv som den ”vanlige” gjennomgangen vi bruker å ha etter prøver. De resultatene vi får vil danne grunnlaget for FOU-rapporten.

Jeg har jobb mens de to andre på gruppa mi skal bruke timer i praksisen sin til å gjennomføre opplegget. Vi har på langt nær nok elever til å kunne få et statistisk gyldig resultat, men forhåpentligvis kan vi se tendenser og klare å få til en konklusjon ut fra det vi finner ut. Elevene skal deles inn i to grupper, en testgruppe som skal kjøre egenvurdering/gjennomgang (egenretting), og en kontrollgruppe som skal ha tradisjonell vurdering/gjennomgang (lærerretting).

Opplegget blir omtrent som følger: Alle elevene skal jobbe med verb og får så en prøve (samme prøve på begge gruppene) som de gjennomgår på den måten gruppa deres tilsier. Etterpå kjører vi en ny prøve (lik den forrige mht. oppgaver og antall, men ikke identisk) og ser hvordan elevene har utviklet seg. Det er mulig vi skal ha en tredje prøve etter en tid, men det er ikke bestemt ennå. Det avhenger mest av hvordan praksisen forløper seg for Ingunn og Heidi.

Elevene skal også i etterkant av prøvene fylle ut et spørreskjema angående opplegget (det er heller ikke klart ennå).

Det er ingen av oss som har gjort noe lignende før, så hvis det er noen som har gjort seg noen erfaringer og som har ideer eller tips hadde det vært supert.